Mevcut Betonarme Binaların Deprem Performanslarının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması


Ülkemizde mevcut bina stoğu içinde çok büyük bir orana sahip olan betonarme binaların önemli deprem riski taşıdıkları ve olası şiddetli bir deprem etkisi altında çoğunluğu itibariyle düşük performans sergileyeceği öngörülmektedir.

Şiddetli bir depremde düşük performans sergileyecek olan binaların bir an önce ya güçlendirilmesi ya da yıkılıp yerine yenilerinin yapılması gerekmektedir. 2012 yılında yürürlüğe giren ve halk arasında Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen yasadan faydalanarak bu önlemleri almak mümkündür.

Bu kapsamda atılacak ilk adım Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından içinde yaşamakta olduğunuz binanın deprem riski taşıyıp taşımadığının tespit edilmesidir. İlgili firma tarafından hazırlanan Bina Deprem Risk Raporu ile gerekli resmi başvuruları yapabilir ve kentsel dönüşüm yasası kapsamındaki süreci başlatabilirsiniz.

16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında deprem etkisi altında riskli binaların tespit edilmesinde kullanılacak kurallar KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU / RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR dokümanında verilmektedir.

Yapı Tasarım Grubu başvurunuz üzerine yukarıda bahsi geçen kurallar çerçevesinde mevcut betonarme binanız için Deprem Risk Raporunu hazırlayabilmektedir. Raporunuzu, gerekli koşulları sağlayarak Bakanlık tarafından yetkilendirilen Yapı Tasarım Grubu’ndan temin edebilirsiniz.