İnce Cidarlı Çelik Yapı Sistemlerinin Yapısal Hesap, Tasarım ve Projelendirilmesi


İnce cidarlı çelik yapılar düşük kalınlıklı çelik levhalara soğukta şekil verilerek oluşturulmuş kesitler kullanılarak oluşturulan yapılardır. Levha kalınlıklarının çok düşük olması (1mm-3mm) nedeniyle oluşan taşıyıcı sistem ağırlığı önemli ölçüde azalmaktadır. Bu nedenle bu sistemler “Hafif Çelik Yapı” sistemleri şeklinde de anılmaktadır. Hafif çelik yapı sistemleri villa tipi ev, atölye, hangar, garaj, ahır, çatı ve cephe yapıları ile aşık sistemlerinde sıklıkla tercih edilmektedir. Ülkemizde yaygın olmamakla birlikte hafif çelik yapı sistemleri ile modüler çok katlı çelik bina tasarımları da gerçekleştirmek mümkündür. İnce cidarlı çelik yapı tasarımında kullanılan kesitlerde genellikle yerel stabilite (burkulma) problemleri ön plana çıkmaktadır. Yatay deprem ve rüzgar yükleri levha çaprazlı modüler paneller ile karşılanmaktadır. Söz konusu panel elemanları profillerin sık düzenlenmesiyle duvar elemanları şeklinde oluşturulurlar. Çerçeve ve döşemelerin teşkilinde ortaya çıkan birleşimler vidalı ve kaynaklı birleşimlerdir. Daha rijit birleşim ihtiyacı söz konusu olduğunda klasik bulonlu birleşimler kullanılabilir. Yapı Tasarım Grubu olarak yukarıda detayları özetlenen Hafif Çelik Yapı sistemlerinin yapısal hesap, tasarım ve projelendirilmesini en güncel ulusal ve uluslararası mühendislik standartlarına göre (TS, EN ve AISI) taahhüt ediyoruz.