Endüstriyel Depo Raf Sistemleri (EDRS) yapısal hesap

Endüstriyel Depo Raf Sistemleri (EDRS) yapısal hesap

Endüstriyel Depo Raf Sistemleri (EDRS)  yapısal hesap, tasarım, imalat ve montajı ile ilgili kullanılmakta olan FEM (Federation of Material Handling) Avrupa normları;

  • FEM 10.2.01 terminology (terminoloji)
  • FEM 10.2.02 the design of static steel pallet racking (statik çelik paletli (ağır yük) rafın tasarımı)
  • FEM 10.2.04 recommendations for the safe use of static steel racking and shelves (statik çelik rafın güvenli kullanımı için öneriler)
  • FEM 10.2.05 safety in working with lift trucking in and around pallet racking. (asansörlü istif cihazı ile çalışma ve pallet rafın etrafında çalışma güvenliği.)
  • FEM 10.2.06 The design of hand loaded static steel shelving systems. (El ile yükleme yapılan (Minirack) statik çelik rafın tasarımı)
  • FEM 10.2.07 The design of drive in and drive through pallet racking (Drive-in ve drive-through (ilk giren ilk çıkar) rafın tasarımı)
  • FEM 10.2.08 The seismic desing of static stell pallet racking (Palet rafın sismik tasarımı)
  • FEM 10.3.01 rules for the desing of storage and retrieval machines (depolama ve alma makinelerin tasarım kuralları)
  • FEM 10.2.03 Çelik Depo Raf Sistemleri – Paletli Raf Sistemlerinin kullanımına dair kılavuz- Kullanıcı Kılavuzu

 

Endüstriyel Depo Raf Sistemleri (EDRS)  yapısal hesap, tasarım, imalat ve montajı ile ilgili kullanılmakta olan RMI (Rack Manufacturers Institute Amerika normu;

  • Amerikan Raf Üreticileri Enstitüsü RMI (Rack Manufacturers Institute)Standardı. MH16.1-2008 standardı.