Çelik Silo Yapılarının Yapısal Hesap, Tasarım ve Projelendirilmesi


Çelik silo yapıları farklı tarım ve endüstri ürününü depolamak amacıyla kullanılan yapılardır. Düz tabanlı ve kolon destekli (yükseltilmiş) konik tabanlı çelik silo yapıları olmak üzere iki yaygın silo tipi kullanılmaktadır. Standartlarda bina tipi olmayan yapı kategorisinde anılan bu yapıların yapısal hesabında kullanılan yükleme durumları da kendine özeldir. Ürünlerin üst kısımdan silo içine doldurulması ve gerektiğinde alt kısımlarından boşaltılması siloları yapısal açıdan zorlayan en önemli yükleme durumlarıdır. Bunun dışında deprem ve rüzgar gibi yüklemelerde hesapta göz önüne alınmaktadır. İhtiyaca göre farklı ebatlarda planlanan silo yapıları farklı narinlik gruplarına girmekte ve bu da hesabı etkilemektedir. Farklı geometrik narinlik oranları için farklı hesap formülleri kullanılmaktadır. Çelik silo yapılarının en önemli unsuru olan ve genellikle ondüle (corrugated) şekilde imal edilen silindirik gövde levhasının tasarımı yukarıda bahsedilen ürün doldurma ve boşaltma yük koşulları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bunun dışında silindirik gövdenin oturduğu çelik karkas sistem ve silo yapısına bağlı kule, konveyör ve köprü yapıları da yapısal çelik kullanılarak tasarlanmaktadır. Çelik silo yapılarının hesap ve tasarımında “EN 1993-4-1 (2007) : Eurocode 3: Design of steel structures – Part 4-1: Silos” standardı yaygın olarak kullanılmaktadır.